başqa-başqa

başqa-başqa
sif. Bir-birinə bənzəməyən, oxşamayan, bir-birindən tamamilə fərqli; müxtəlif. Başqa-başqa fikirlər. Başqabaşqa zövqlər. Başqa-başqa məsələlər. Onlar başqa-başqa adamlardır. – <Qəhrəman:> Biz ki, başqa-başqa adamlar deyilik. S. R.. // Ayrı-ayrı. Biz başqa-başqa yerlərdə yaşayırıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • başqa — 1. sif. Bu yox, digər, o biri, əvvəlkindən fərqli; qeyri, ayrı, sair, özgə. Başqa adam. Başqa iş. Başqa yer. Başqa aləm. Başqa cür. Başqa vaxt. Başqa sayaq. – Deyirlər özgə yerin əhli hüsni zibadır; Bu şuxlərdə vəli başqa bir məlahət var. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəldövlət — ə. başqa dövlətlərdən üstün olan dövlət, çox böyük dövlət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fövqəlhökumət — ə. başqa hökumətlərdən üstün olan hökumət, çox böyük hökumət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hənnanə — ə. başqa kişiyə meyil göstərən ərli qadın …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istiğrab — ə. başqa, digər ə. təəccüb etmə, heyrətlənmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • maəda — ə. başqa, digər, ayrı, özgə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müftəris — ə. başqa heyvanları yeyən; yırtıcı, ətyeyən (heyvanlar haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müğayirət — ə. başqa cür olma, uyğun gəlməmə; əkslik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mühacirət — ə. başqa ölkəyə köçmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəhəvvil — ə. başqa şəklə düşmüş; dəyişmiş; tez dəyişən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”